top of page
Daisies

דיוורים

05.2024            הסכם קיבוצי

01.2022            חידוש ביטוח הבריאות ושיפור הכיסויים


​09.2021            עידכון המועצה המתאמת - הכרזה על סכסוך עבודה עקב הודעת האוצר על שינויים חד צדדים במתן סל הקליטה

​08.2021            הודעה בנוגע למכתב הממונה על השכר לגבי סל הקליטה לחברי סגל חדשים

​07.2021            אירוע במרכז הספורט, הטבות בדמי ניהול קרנות השתלמות


​05.2021            הודעת המועצה המתאמת למבוטחי הפנסיה הצוברת, הקלטת הרצאת יועץ הפנסיה, קייטנות


​05.2021            שיפור בתנאי הפנסיה במנורה מבטחים, קייטנות הקיץ

 
​03.2021            הטבות בביטוח רכב לחברי הארגון
 
​11.2020            קצובת נסיעות לאוניברסיטה, מאסטרקארד קורפורייט, הטבות בבנקים
 
11.2020            העברת קרן קשרי מדע, והודעות נוספות

10.2020            הודעת הארגון על הכרזת סכסוך עבודה באוניברסיטת תל אביב


10.2020            הודעת המועצה המתאמת על הכרזת סכסוך עבודה

10.2020            הסדר בנוגע להקלטת הרצאות בסמסטר א' תשפ"א

10.2020            הודעת המועצה המתאמת בעניין אי תשלום קרן קשרי מדע
 
9.2020             שי לפתיחת שנת הלימודים, הטבות בבנקים וכרטיסי אשראי
 
9.2020             דיווחים לסגל - שיפור בביטוח הבריאות, ודיווחים לגמלאים

8.2020             סולידריות בקמפוס: החלטות ועדת הסיוע לעובדי האוניברסיטה - משבר הקורונה

7.2020             סולידריות בקמפוס 2, עידכוני קקמ"ב, אתר אינטרנט חדש

7.2020             תמיכה בור"ה - עצמאות האקדמיה בישראל (מכתב המועצה המתאמת)

6.2020             עידכון לגמלאים - יוני 2020

6.2020             דו"ח ועדת בחירות - יוני 2020

4.2020             סולידריות בקמפוס - הסבר על אופן התרומה - פעילים; גמלאים

3.2020             סולידריות בקמפוס - סיוע לעובדי האוניברסיטה בתקופת הקורונה

3.2020             עידכון בדבר הסכם קיבוצי מיוחד לתקופת הקורונה (המועצה המתאמת)

3.2020             ייעוץ פנסיוני

1.2020             עידכונים ינואר 2020 - שיפורים בביטוח הבריאות

11.2019            עידכונים בנוגע לקרן הפנסיה הצוברת נובמבר 2019 - פלייר מנורה מבטחים 

bottom of page