top of page
Yellow And White Flowers

לקראת פרישה

 

 

הוראה בהתנדבות

ארגון הסגל האקדמי הבכיר הגיע להסדר עם הנהלת האוניברסיטה בעניין תנאי הוראת גמלאים בהתנדבות. בתאום עם אגף משאבי אנוש, אנו מבקשים מגמלאים המלמדים בהתנדבות לפנות למזכירות הפקולטה שלהם על מנת למלא טופס התנדבות גמלאים, טופס החזר הוצאות נסיעה ועל מנת להסדיר ביטוח תאונות אישיות.  

 

bottom of page